Palvelut

Tuotekehitys on meille ominta alaamme aina yksittäisistä tuotteista modulaarisiin tuoteperheisiin. Huomioimme suunnittelussa toiminnallisten vaatimuksien lisäksi aina kohteen edullisen ja tehokkaan valmistuksen.

Meillä on kokemusta laajasti mekaniikkasuunnittelun eri osa-alueista. Erityisesti kuitenkin ohutlevy- ja teräsrakennesuunnittelusta.

Tarvittaessa käytämme tuotteen optimoinnissa apuna lujuuslaskentaa.

Tuotamme suunnittelutiedon tarvittaessa suoraan asiakkaan ERP-järjestelmään.

3D VIA Composer

Meillä on käytössämme edistyksellinen 3D VIA Composer -ohjelmisto asennus- ja käyttöohjeiden sekä interaktiivisten myyntimateriaalien tuottamiseen.

Työkalun avulla voidaan tehdä normaalien visualisointien ja räjäytyskuvien lisäksi interaktiivisia animoituja 3D pdf -tiedostoja.

Dokumentoija voi aloittaa työnsä, vaikka 3D-geometria ei olisi vielä valmis, ohjelma päivittää automaattisesti muuttuneen geometrian ja metadatan lopulliseen muotoonsa suunnittelun edetessä. Syntyvä aineisto voidaan julkaista perinteiseen tapaan paperille, CD:lle tai nettiin.