Modulaariset tuoteperheet

Modulaarinen tuoteperhe (MTP) -järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden valmistaa asiakasräätälöityjä tuotteita sarjavalmistuksen tehokkuudella. MTP-järjestelmän ansiosta myyntiorganisaatiolla on käytettävissä jo tarjouslaskentavaiheessa kattava tietopaketti lopullisen tuotteen valmistuskustannuksista ja –aikataulusta. Tuotekohtaisen suunnittelun määrä pienenee ja suunnittelutiimistä vapautuu resursseja tuotekehitykseen. Tuotanto tehostuu ja raaka-ainehävikki pienenee kun yksittäistuotteiden sijaan tuotetaan enemmän sarjavalmisteita.

Tarjoamme Modulaarisen tuoteperhe-järjestelmän kehittämiseen kolmea eritasoista palvelua:

  1. Yleisesittely MTP-järjestelmän kehittämisestä
    Esittely on ilmainen ja sisältää noin 15 minuutin mittaisen koosteen kehitysprosessin eri vaiheista ja liiketoiminnallisista hyödyistä yleisellä tasolla.
  2. Modulaarisuusanalyysi
    Modulaarisuusanalyysissa tutustumme yrityksenne tuoterepertuaariin, myynti-, suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaprosesseihin sekä haastattelemme lyhyesti näiden alojen vastuuhenkilöitä. Lopuksi esitämme, miten tuoteperhejärjestelmän kehittämisellä voidaan vaikuttaa yrityksenne nykyiseen liiketoimintaan.
  3. MTP-järjestelmän kehittäminen
    Tuoteperhejärjestelmän kehitystyön tuloksena syntyy myyntiä helpottava tuotekonfiguraattori. Lisäksi projektisuunnittelun tarve vähenee ja suunnitteluresursseja vapautuu tuotekehitykseen. Järjestelmän avulla asiakastoiveiden ja -vaatimusten pohjalta räätälöityjä tuotteita pystytään valmistamaan sarjatuotannon tehokkuudella. Tuotannossa valmistusvirheiden riski pienenee yksittäisvalmisteiden lukumäärän vähentyessä. Myös raaka-ainehävikkiä pystytään optimoimaan.Kehitystyö sisältää useita ideointi- ja kehityspalavereja yrityksenne eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi, riippuen käytettävissä olevista resursseista, tuoteperhejärjestelmän suunnittelutyö voidaan toteuttaa yrityksenne suunnittelijoiden kanssa tai käyttäen apuna tarjoamaamme suunnittelupalvelua. Tuoteperhejärjestelmän kehitystyöhön kuluvaa aikaa ja resurssitarvetta voidaan arvioida tarkemmin vasta modulaarisuusanalyysin jälkeen.

Mikäli kiinnostuksenne heräsi, otathan rohkeasti yhteyttä!

 

Exploring the Power of Modulation..